پیچ و تاب موهایـــم ،

    جای تاب بازی کودکانه ی دســـــت های تـــــوست...

    وقتی تاریکی تارهایش ؛

    جولانگاه ساز عاشقانه ی بنفشــــــه ها شده است...

 

 

    p.s : دنیای آبی آرامم ، اینجا آغازی دوباره است

 

 

   

/ 0 نظر / 42 بازدید